Wekelijks op Woensdag, Donderdag, Vrijdag, Zaterdag en Zondag, wordt gestart vanaf 31 May 2023, tot en met 25 Jun 2023.

Aanvang: 12:00 - Einde: 17:00

Firma van Drie presenteert van 31 mei t/m 25 juni het werk van de jonge talentvolle kunstenaar Marin de Jong. In de tentoonstelling ‘Something Wonderful: introduction into space dynamics’ komen bergen, raketten en de elementen water, vuur en lucht bij elkaar in een totaalpresentatie. Marin de Jong legt op gestyleerde wijze verband tussen de Romantiek en zijn focus op hoge bergen en woeste elementen. Daarnaast legt hij in zijn werkook verbanden naar het nu, waarin een economisch verkenning van de ruimte plaatsvindt.

De tentoonstelling opent op zaterdag 3 juni om 15.00 uur.
Inloop is vanaf 14.00 uur. Adres: Achter de Kerk 13 in Gouda.

Over Marin de Jong

Marin de Jong studeerde aan de Willem de Kooning Academie en werkt vanuit zijn Rotterdamse atelier. Hij is een multi-disciplinaire kunstenaar, met een focus op schilderen. Aandacht voor het maakproces is voor Marin in al zijn werk belangrijk. Hij laat zich daarom inspireren door makers en culturen waarin duurzame waardecreatie hoog in het vaandel staat. In recente jaren reflecteert Marin in zijn werk op de Romantische aspecten in de hedendaagse samenleving, en uit hij kritiek op de commercialisering van de kunst. Parallel daaraan experimenteert hij met de vraag welke zeggingskracht kunstwerken nog hebben als ze van hun beeldende waarde worden ontdaan.

Over de tentoonstelling Something Wonderful

“Ik sta aan de voet en staar naar de top. Daar, daar is een plek en een moment waarop ik alles kan overzien. Grenzen zullen verdwijnen, een nieuwe horizon zal zich ontvouwen. De menselijke verbeeldingskracht overwint, chaos en twijfel verdwijnen als sneeuw voor de zon. En verder…verder komt alles en niets samen en het zal prachtig zijn.”

Nu de strijd tussen conservatisme en vooruitgang verder verhard, groeit de hang naar authentieke ervaringen. In de Romantische traditie reageert de kunstenaar op deze omstandigheden door een zoektocht naar artistieke integriteit en het verkennen van onbekende werelden. In ‘Something Wonderful’ omarmt Marin de Jong deze traditie, door het tonen van fantastische werken over vooruitgang en avontuur. Tegelijkertijd levert hij kritiek op de, in zijn ogen, naïeve hang naar authenticiteit. Immers, onze gang naar het onbekende, naar de final frontiers, resulteert in een commerciële infrastructuur uitgerold voor de massa.

Daar waar het verloren gaan van de status-quo tot escapisme leidt, is in de hedendaagse samenleving kapitalisering van het grote avontuur het onvermijdelijke resultaat. Opnieuw focust Marin hiermee op de keerzijde van het menselijk handelen, een onderwerp dat dwars door Marin’s oeuvre snijdt. In ‘Something Wonderful’ toont Marin de Jong een wereld van vergezichten, van mountaineering en space exploration. De getoonde werken zijn enerzijds een uiting van artistieke expressiviteit, ze lijken vol verwondering een nieuwe wereld te verkennen. Tegelijkertijd bevatten zij een diepere, kritische laag. Want naast hernieuwde aandacht voor het natuurlijke en voor de verbeeldingskracht, klinkt cynisme over zich immer herhalende patronen van commercialisering door.

In ‘Something Wonderful’ vervolgt Marin de Jong zijn pad langs de randen van de Romantiek en zoals in eerdere tentoonstellingen is niets wat het lijkt. In een wereld waar verschillende waarden strijd met elkaar leveren, leeft de strijd in de kunstenaar om zijn positie in de samenleving: is hij een beeldenaar of een criticaster?