2 mei 2018

Op vrijdag 4 mei a.s. worden ook in Gouda de Nederlandse slachtoffers – burgers en militairen - herdacht die in het Koninkrijk of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog, in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De burgemeester van Gouda, de heer Milo Schoenmaker, nodigt daarom alle inwoners van Gouda uit, jong en oud, om voorafgaand aan de herdenkingsplechtigheid op de Markt, mee te lopen in een van de drie Stille tochten. Uit respect voor alle slachtoffers verzoekt de burgemeester op die dag vanaf 18.00 uur de Nederlandse vlag van uw woonhuis tot zonsondergang (21.11 uur) halfstok te (laten) hangen.

Stille tochten en bloemleggingen

1. Stille tocht vanaf de oude begraafplaats aan de Vorstmanstraat

Het formeren van de Stille tocht vangt aan om 18.55 uur bij de hoofdingang van de begraafplaats. Een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda informeert de aanwezigen en legt aansluitend een bloemstuk op de door de Oorlogsgravenstichting erkende graven van W. v. Maastrigt, van B. Lens en van A. de Rijke. Ook hun nabestaanden en andere belangstellenden krijgen de gelegenheid om bloemen te leggen.

Om 19.15 uur vertrekt deze Stille tocht richting de Markt (Vorstmanstraat, Kerkhoflaan, Buurtje, Nieuwe Veerstal, Oosthaven, Molenwerf, Jeruzalemstraat).

Bij het Gouds Metaheerhuis (Oosthaven) sluiten om 19.30 uur de deelnemers aan de plechtige herdenking van de Joodse Gemeenschap aan deze Stille tocht aan.

Deze Stille tocht gaat dan richting het Joodse Poortje in het Raoul Wallenbergplantsoen. Hier zal een afvaardiging van de Stichting Gouds Metaheerhuis als eerste een bloemstuk leggen uit naam van Mevrouw S.R. Meijer – Teixeira de Mattos, de directrice van het vroegere Joodse bejaardentehuis in Gouda. Aansluitend zal een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda een krans leggen. Scholieren sluiten hier ook aan en de Stille tocht gaat richting de Lange Tiendeweg. Op de hoek van de Lange Tiendeweg/Zeugstraat/Jeruzalemstraat voegt deze Stille tocht om 19.45 uur samen met de Stille tocht vanaf de Begraafplaats IJsselhof.

2. Stille tocht vanaf de begraafplaats IJsselhof aan de Goejanverwelledijk

De Stille tocht wordt daar geformeerd om 19.10 uur bij de hoofdingang van de begraafplaats. Een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda geeft informatie en legt een bloemstuk op de door de Oorlogsgravenstichting erkende graven van F.J.A. van Eijk en G. Zuidam. Aan de deelnemers aan deze Stille tocht wordt tevens gelegenheid geboden desgewenst bloemen te leggen op deze graven.

Om 19.15 uur vertrekt de Stille tocht richting de Markt (Goejanverwelledijk, IJssellaan, Karnemelksloot, Lange Tiendeweg). Op de hoek van de Jeruzalemstraat/Zeugstraat/Lange Tiendeweg sluit deze Stille tocht aan bij de Stille tocht, komende uit de Jeruzalemstraat. Vanaf dit punt vertrekken de beide Stille tochten om 19.45 uur naar de Markt. 

3. Stille tocht vanaf de R.K. begraafplaats aan de Graaf Florisweg

Deze Stille tocht wordt op de begraafplaats geformeerd om 19.00 uur. Een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda informeert de aanwezigen en legt een bloemstuk op de door de Oorlogsgravenstichting erkende graven van A. de Korte en J. Snoeij. Aan hun nabestaanden en andere belangstellenden wordt gelegenheid geboden tot het leggen van bloemen.

Om 19.15 uur vertrekt de Stille tocht richting de Markt (Graaf Florisweg, Albert Plesmanplein, Burgemeester Jamessingel). Bij het Huis van de Stad legt een vertegenwoordiging van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda een bloemstuk bij het herdenkingsmonument van T. Pille. De Stille tocht gaat vanaf de Burgemeester Jamessingel richting Spoorstraat, Kleiwegplein, Kleiweg via de Hoogstraat richting de Markt. Op de Markt sluiten de deelnemers aan het bezinningsmoment in de Joostkapel aan deze Stille tocht aan.

De drie Stille tochten, waarbij iedereen zich kan aansluiten, zullen rond 19.50 uur aankomen op de Markt.

Herdenkingsplechtigheid op de Markt.

Om 18.00 uur hangen leden van Scouting Die Kantanky’s de Nederlandse vlag halfstok op de Ster van de Markt en bij het Herdenkingsmonument. Vanaf dat tijdstip hangen van alle openbare gebouwen en objecten w.o. De Waag de Nederlandse vlag halfstok tot zonsondergang (21.11 uur).

Tijdens het luiden van de klok van de toren van de St. Janskerk (19.45-19.50 uur) arriveren de Stille tochten op de Markt.

Peter van Eijk, bestuurslid van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda, verwelkomt de aanwezigen om 19.50 uur en doet mededelingen over het programma. Van 19.54 tot 19.57 uur zal het voor deze herdenkingsplechtigheid samengestelde orkest, bestaande uit leden van Gouda’s Harmonie De Pionier en leerlingen van Cultuurhuis Garenspinnerij, onder leiding van Maaike Gerlsma, passende muziek ten gehore brengen.

Om 19.58.30 uur zal de heer J.P. Smeman, trompettist, met het ten gehore brengen van het Taptoesignaal, de twee minuten stilte inluiden, zodat exact om 20.00 uur de twee minuten stilte in acht worden genomen.

De trompettist zal om 20.02 uur het einde van de twee minuten stilte aankondigen.

Na het verbreken van de stilte zullen onder begeleiding van het orkest gezamenlijk de twee coupletten van het Wilhelmus worden gezongen.

De declamatie wordt dit jaar verzorgd door Jannika Uittenboogaard, vwo-leerlinge van de Christelijke Scholen Gemeenschap De Goudse Waarden. Zij zal het gedicht van Willem Wilmink, “Ben Ali Libi”, voordragen 

Aansluitend zal de voorzitter van de Stichting 4 en 5 Mei Gouda, Jan C. van Ingen, een korte uiteenzetting geven over de betekenis van het herdenken van slachtoffers.

Vervolgens zullen 3 kransen worden gelegd namens de Goudse bevolking, uit respect voor de leden van het Voormalig Verzet en namens alle veteranen.

Tijdens de officiële kranslegging en het defilé zal het orkest passende werken ten gehore brengen.

Na de kranslegging zullen de kinderburgemeester, kinderwethouders en aanwezige kinderen als eersten een bloem leggen bij het Herdenkingsmonument. Aansluitend opent de burgemeester met de aanwezige veteranen het defilé.

Iedereen die dat wil, kan een bloem of bloemstuk leggen.

Voor iedereen bestaat de gelegenheid om tijdens het defilé bloemen en bloemstukken neer te leggen bij het Herdenkingsmonument, dat geflankeerd wordt door twee Erewachten in de traditionele uitrusting van de Binnenlandse Strijdkrachten. Op deze wijze wordt ruimschoots gelegenheid geboden zijn of haar gevoelens van dankbaarheid voor de verworven vrijheid tot uiting te brengen. Bloemen of bloemstukken kunnen in de loop van 4 mei bij de beheerder van het Stadhuis op de Markt worden afgegeven of bezorgd. Deze worden in de avonduren ten behoeve van de bloemlegging door de betreffende organisaties en individuen gereed gelegd.

Veteranen

Het stichtingsbestuur nodigt alle veteranen in Gouda uit om deel te nemen aan de Stille tocht vanaf de R.K. Begraafplaats aan de Graaf Florisweg. Zij worden verzocht vooraf contact op te nemen met de heer Richard Marchand (06 – 51717955).

Parkeren mindervaliden op de Markt op 4 mei a.s.

Bent u slecht ter been en komt u met de auto? Dan is er beperkte parkeermogelijkheid op de Markt. Parkeren kan alleen als u zich van tevoren aanmeldt met vermelding van het kentekennummer van uw auto bij Arie Anker, e-mail arie.anker@gouda.nl of telefonisch                 06-43385104.          

Bijeenkomsten ter gelegenheid van de herdenking op 4 mei.

Stichting Tsedaka

De Stichting Tsedaka organiseert op vrijdag 4 mei om 18.25 uur een herdenkingsbijeenkomst voor de Joodse Gouwenaars die in de Tweede Wereldoorlog vermoord zijn. Mevrouw Ada Prins zal haar persoonlijke ervaringen en omstandigheden als Joods kind in de oorlog vertellen. De bijeenkomst is in de voormalige synagoge aan de Turfmarkt 23, nu de kerk van de Vrije Evangelische Gemeente. Aan een van de toegangsdeuren van het gebouw is een herinneringsplaquette aangebracht. Voor de deelname aan de Stille tocht sluiten de aanwezigen van deze herdenking zich aan bij het Gouds Metaheerhuis aan de Oosthaven.

Stichting Gouds Metaheerhuis

Op vrijdag 4 mei om 19.10 uur, is er een korte plechtigheid bij het Metaheerhuis (achter gebouw De Haven, Oosthaven 31). Er worden 2 maal 12 namen gelezen van in de oorlog vermoorde Joden, gevolgd door het zeggen van kaddisj, de heiliging van Gods Naam.

Na de plechtigheid in het Metaheerhuis is er gelegenheid deel te nemen aan de Stille tocht. Het Metaheerhuis is ingericht als gedenkplaats voor alle Joodse inwoners van Gouda die tijdens de bezettingsjaren om het leven zijn gebracht.

Raad van Kerken

De Goudse Raad van Kerken organiseert op vrijdag 4 mei a.s. om 19.00 uur in de Joostkapel, Lage Gouwe 134 een bezinningsmoment voor alle gezindten “Gedenken als daad van verzet”. Ds. Tanno Verboom van De Oostpoort mediteert over “Verzet je gedachten!” Duo Passionate verzorgt de muzikale omlijsting en begeleidt de samenzang. Na afloop aansluiten bij de Stille tocht op de Markt. Tijdens het defilé zal een bloemstuk worden gelegd. De coördinatie is in handen van Jan Willem Fortuin (0182 537 540). Zie ook www.rvkgouda.nl

 

Theater na de Dam op 4 en 5 mei 2018

In Kleintheater Zwaan aan het Zwaansgat 15 (nabij de Peperstraat en het Raam) in Gouda zal op 4 mei 2018 om 21.00 uur en op 5 mei 2018 om 14.00 uur, 16.00 uur en om 20.00 uur een eenakter worden gespeeld over het thema: “Wanneer ben je FOUT en wanneer niet?” Het theater beschikt over 25 plaatsen zodat reservering gewenst is via de e-mail: peterjan.eckstein@gmail.com of telefoon: (06-51248711).

 

Activiteiten op 5 mei

Het stichtingsbestuur maakt bekend dat in nauw overleg met en instemming van de burgemeester van Gouda, in navolging van andere gemeenten, besloten is de activiteiten op 5 mei voortaan om de vijf jaren te organiseren, samen met de twee veteranenorganisaties in Gouda. Die gezamenlijke organisatie zal plaatsvinden ten behoeve van de viering van de Bevrijding op 5 mei 2020.

Bezienswaardigheden en VVV Gouda weer open

26 mei 2020

Steeds meer winkels, horeca en bezienswaardigheden mogen met de versoepeling van de coronamaatregelen weer open.

→ Lees dit nieuwsbericht
Download

Informatie over het coronavirus

13 maart 2020

→ Lees dit nieuwsbericht
Museumgouda Merel Web 26

Kinderen voortaan gratis naar Museum Gouda

16 januari 2020

Om de jeugd nog meer in contact te brengen met de eigen geschiedenis gaat het museum dit jaar een stap verder: kinderen t/m 17 jaar mogen gratis naar binnen.

→ Lees dit nieuwsbericht

MuseumJeugdUniversiteit bij MuseumGouda

10 januari 2020

Meer weten dan je meester of juf? Schrijf je in voor de MuseumJeugdUniversiteit!

→ Lees dit nieuwsbericht
Memory 1 Stadhuis Geel

Nieuw Gouds spel voor jong en oud!

22 november 2019

→ Lees dit nieuwsbericht
Unnamed

De Goudse Winterkrant op de mat

20 november 2019

Deze week wordt de Goudse Winterkrant verspreid in Gouda en wijde omgeving. In de Winterkrant zijn alle activiteiten, bezienswaardigheden en evenementen te vinden die komende winter in Gouda te beleven zijn.

→ Lees dit nieuwsbericht
Rondvaarten

Dagtocht per boot naar Avifauna!

18 juli 2019

→ Lees dit nieuwsbericht
Foto Persmoment 1 2 3

Openvaarverbinding: Onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk

28 juni 2019

De gemeente Gouda organiseert samen met het Sluiswachtersgilde een openvaarverbinding om onbeperkt heen en weer te kunnen varen tussen Gouda en Reeuwijk.

→ Lees dit nieuwsbericht
Lima Fotografie Cheese Award 2019 9737

Gouda Cheese Awards

7 juni 2019

Goud voor Calora en Goud voor Klaver Kaas!

→ Lees dit nieuwsbericht
Frau Antje Eregaste Bij Gouda Cheese Awards 2019

Frau Antje eregaste bij Gouda Cheese Awards 2019

24 mei 2019

Frau Antje, hét symbool voor Goudse kaas in het buitenland en Ere Waegemeester van Gouda, reikt de prijzen Goud, Zilver en Brons uit bij de Gouda Cheese Awards op 6 juni a.s.

→ Lees dit nieuwsbericht
Met Expoboek Mkhnht  Op Pad

Nieuw: fotoboek ‘Dubbel genieten van Gouda’ by MKHNHT

10 mei 2019

Dit EXPOBOEK van Maaike Hoonhout is een speciale uitgave met meer dan 250 foto’s die Maaike de afgelopen jaren in en rond Gouda vond.

→ Lees dit nieuwsbericht
2027 38B14A9B680680E5E5991F9A1A0Dac69

Ambitie 1 miljoen bezoekers ruimschoots gehaald

12 april 2019

Het aantal bezoekers aan Gouda was in 2018 1,1 miljoen bezoekers.

→ Lees dit nieuwsbericht
Verrijzende Christus Triomferend Over De Dood De Zonde En Het Kwaad Wouter Crabeth

Museum Gouda verwerft zeldzaam zestiende-eeuws kunstwerk

29 maart 2019

Museum Gouda heeft een zeer zeldzaam zestiende-eeuws kunstwerk aangekocht.

→ Lees dit nieuwsbericht
Kasmarkt Gouda Kazen

Gouda uitgeroepen tot Evenementenstad van het jaar

15 maart 2019

Gouda is tijdens het Nationaal Congres Evenementen uitgeroepen tot beste Evenementenstad van het jaar voor steden tot 100.000 inwoners.

→ Lees dit nieuwsbericht

Weeshuis Gouda (anno1599) wordt bijzonder boutique hotel

27 februari 2019

→ Lees dit nieuwsbericht
Beeld Persbericht Bezoek Goudse Highlights

Forse stijging bezoek Goudse highlights in 2018

22 februari 2019

De eerste cijfers over 2018 laten zien dat het weer een goed jaar was voor de highlights in Gouda.

→ Lees dit nieuwsbericht
Bezoekersrecord Museum Gouda 21 Dec

Bezoekersrecord voor Museum Gouda

21 december 2018

Vandaag ontving Museum Gouda de 60.934e bezoeker van dit jaar en heeft daarmee het hoogste aantal bezoekers ooit ontvangen.

→ Lees dit nieuwsbericht
2027 Fdb029Ccdce3E3De6A2Fe9Bb17Af90C9

Noorse kerstboom op weg naar Gouda

22 november 2018

→ Lees dit nieuwsbericht
Dscn8708

Middeleeuwse bestseller nu ook in hedendaags Nederlands te lezen

18 november 2018

GOUDA – De middeleeuwse bestseller 'Twispraec der creaturen', gedrukt door de Goudse drukker Gheraert Leeu, is nu ook te lezen in hedendaags Nederlands. Op www.goudaopschrift.nl kan iedereen de 122 fabels lezen waarin hemellichamen, edelstenen, planten en dieren met elkaar praten en vaak ruzie maken. Een groepje 'Goudologen' werkte zes en een half jaar aan de hertaling ervan op basis van een in de Goudse archieven bewaard gebleven uitgave.

→ Lees dit nieuwsbericht
Arjen Sluit Het Museum

Verzetsmuseum sluit Turfmarkt 30 en gaat verder als Atelier voor Vrede en Vrijheid.

31 oktober 2018

Zaterdag 27 oktober sloot Verzetsmuseum Zuid-Holland voor het publiek de deuren van het pand aan de Turfmarkt 30. Het verzetsmuseum gaat vanaf die datum verder als het Atelier voor Vrede en Vrijheid

→ Lees dit nieuwsbericht
Verzet Verzet Document

Verzetsmuseum Zuid-Holland publiceert boekwerk 'Verzet Verzet!'

19 oktober 2018

Met het uitbrengen van een fraai vormgegeven publicatie sluit Verzetsmuseum Zuid-Holland een mooie periode af aan de Turfmarkt.

→ Lees dit nieuwsbericht
Foto 4

Ladies Night Doris een recordaantal bezoekers!

21 september 2018

→ Lees dit nieuwsbericht
Gouda Bij Kaarslicht Paneel Itb 1 Astrid Den Haan Web

Kaarslicht zoekt vrijwilligers

18 september 2018

Op maandag 19 november 2018 is de Vrijwilligersinformatieavond van Gouda bij Kaarslicht 2018 gepland.

→ Lees dit nieuwsbericht
17 Vvv Schouwburgplein 06

De Goudse Schouwburg genomineerd voor het Meest Gastvrije Theater van het land.

18 september 2018

De Goudse Schouwburg maakt opnieuw kans op de titel van het Meest Gastvrije Theater van het land.

→ Lees dit nieuwsbericht
Scholenactie

Basisscholieren maken kans op gratis backstagetour in de Goudse Schouwburg

18 september 2018

→ Lees dit nieuwsbericht
Gouda Bij Kaarslicht Paneel Itb 1 Astrid Den Haan Web

Gouda Bij Kaarslicht – Tania Kross en honderdjarig Toonkunst bij de kerstboom op de Markt.

14 september 2018

De 63e Gouda bij Kaarslicht staat voor de deur en traditiegetrouw hebben we een belangrijk bericht in september: de bekendmaking van de artiest die deze keer bij de boom optreedt. Dit jaar presenteren we trots een volledig Goudse bezetting bij dit sfeervolle evenement dat het begin van de kerstperiode in Gouda markeert.

→ Lees dit nieuwsbericht
Your Foodprint

Miss Nice Banana en Your Foodprint beiden genomineerd voor een Vegan Awards 2018!

5 september 2018

Gouda mag trots zijn! De nieuwe vegan gelegenheden Your Foodprint en Miss Nice Bananais zijn beiden genomineerd voor de Vegan Award 2018!

→ Lees dit nieuwsbericht
Koe Goudasfalt

Reuze-koe verhuist naar GoudAsfalt

5 september 2018

De reusachtige betonnen KOE die het icoon was van het voormalige Pauzelandschap Potterspoort op het Bolwerk, verhuist op 7 september naar GOUDasfalt. Daar wordt ze de blikvanger bij de entree van het terrein.

→ Lees dit nieuwsbericht
Vvv Verzetsmuseum 01

Virtual Reality in Verzetsmuseum Zuid-Holland

5 september 2018

Verzetsmuseum Zuid-Holland opent 8 september officieel haar VR-ruimte ‘This is my world’, Stap in de wereld van een vluchteling.

→ Lees dit nieuwsbericht
Gouwekerk

Mogelijk 8 weken schaatspret in Gouda

31 augustus 2018

White House Development kijkt in samenwerking met Organisatieburo Grand Canyon, Kruim en de gemeente Gouda naar de mogelijkheden tot het plaatsen van een ijsbaan in de Gouwekerk.

→ Lees dit nieuwsbericht
Peace Run Logo

PeaceRun start donderdag 9 augustus op de Gouda Kaasmarkt

8 augustus 2018

​De Peace Run is vereerd om de kaasmarkt in Gouda te mogen openen op donderdag 9 augustus.

→ Lees dit nieuwsbericht
Kasmarkt Gouda Kazen

’s Werelds langste estafetteloop voor vrede opent Goudse kaasmarkt

3 augustus 2018

De Sri Chinmoy Oneness-Home Peace Run, ’s werelds langste estafetteloop voor vrede, doet volgende week donderdag de Goudse kaasmarkt aan.

→ Lees dit nieuwsbericht
Dsc03554Trekschuit

In augustus ook op woensdag grachtenvaarten door Reederij de IJsel

1 augustus 2018

Bij wijze van proef worden er op 1, 8, 15, 22 en 29 augustus tweemaal daags grachtenvaarten verzorgd door Reederij de IJsel.

→ Lees dit nieuwsbericht
Zwembaden

Waterspektakel in de binnenstad?!

25 juli 2018

Al jaren wil het DOE-Platform de binnenstad tijdens een hittegolf omtoveren naar een waar waterparadijs met grote, kleine, wasbakjes, opblaasbadjes. Nu doen ze een oproep aan de inwoners van het centrum om deze droom te verwezenlijken.

→ Lees dit nieuwsbericht
Proef Varen1

Proef onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk groot succes

13 juli 2018

De proef om onbeperkt heen en weer te kunnen varen tussen Gouda en Reeuwijk is een groot succes. De proef werd 30 juni en 7 juli georganiseerd door de gemeente Gouda samen met het sluiswachtersgilde.

→ Lees dit nieuwsbericht
P1090409 3

Mick Bunnik en Wil Salari partner van Museum Gouda

13 juli 2018

Mick Bunnik en Wil Salari tekenden vandaag een partnercontract met Museum Gouda. Zij verbinden zich komend jaar aan de Catharinazaal van het museum, waar de collectie Gouds plateel wordt getoond.

→ Lees dit nieuwsbericht
Img 5174

De Kamphuisen Siroopwafelfabriek verwelkomt haar 4000ste bezoeker!

28 juni 2018

Tijdens de experience werd de 4000ste bezoekers verrast met een fotomoment voor de winkel samen met siroopwafelbakker Robbert.

→ Lees dit nieuwsbericht
Jvm20150720 6655

Proef onbeperkt varen tussen Gouda en Reeuwijk

19 juni 2018

De gemeente Gouda organiseert samen met het sluiswachtersgilde een proef om onbeperkt heen en weer te kunnen varen tussen Gouda en Reeuwijk.

→ Lees dit nieuwsbericht
Bierumer School Front

Kunst in Kabinetten

15 juni 2018

→ Lees dit nieuwsbericht
20180527 Persfoto Stadsstrand 1

Stadsstrand GOUDasfalt klaar voor zonnige start!

15 juni 2018

→ Lees dit nieuwsbericht
Huis Van De Stad Opening

Theatervoorstelling in Raadzaal Huis van de Stad

15 juni 2018

Op maandag 25 juni vindt er een theatervoorstelling plaats op een heel unieke plek: de Raadzaal van het Huis van de Stad.

→ Lees dit nieuwsbericht
Vvv Gouda Internationale Pers

Internationale pers bezoekt Gouda en de Krimpenerwaard

14 juni 2018

Op 12 en 13 juni brachten 12 journalisten uit Italië, Frankrijk en Spanje een bezoek aan Nederland met als thema “Holland Classic”.

→ Lees dit nieuwsbericht
Vvv Stadhuis Avond 3

Gouda 15e op lijst cultuuraanbod 50 grootste gemeenten Nederland

1 juni 2018

Woensdag 30 mei is de nieuwe Atlas voor Gemeenten gepresenteerd in Leeuwarden.

→ Lees dit nieuwsbericht
69

Wegens succes verlengd!

31 mei 2018

Henk Helmantel in Museum Gouda

→ Lees dit nieuwsbericht
17 Vvv Schouwburgplein 06

Loting voor kaarten van De Goudse Schouwburg gaat van start!

25 mei 2018

De deadline is geweest; alle bestellingen zijn gedaan en er zijn 8249 bestelbonnen ingeleverd.

→ Lees dit nieuwsbericht

Jubileum 50 jaar Raad van Kerken Gouda

25 mei 2018

Op 27 mei a.s. is het vijftig jaar geleden dat een aantal kerken de “Gemeenschap van Kerken in Gouda” instelden.

→ Lees dit nieuwsbericht
Museum Gouda

Kunstenaarsoproep

25 mei 2018

Doe mee aan de Salon 2019 in Museum Gouda

→ Lees dit nieuwsbericht
20180325 Logo Roze Camping Lr

Roze Camping Gouda, reserveren kan nu!

18 mei 2018

De bezoekers van de Roze Zaterdag Gouda weten natuurlijk allang dat er een pop-up camping in het weekend van 21-24 juni in Gouda komt.

→ Lees dit nieuwsbericht
Goudavesting Flyer 5

Gouda Vestingstad, het vertellen waard!

17 mei 2018

Gouda is lid geworden van de Unie van Vestingsteden en is daarmee erkend als belangrijke stad in de Oude Hollandse Waterlinie.

→ Lees dit nieuwsbericht
Vvv Molen T Slot4

Bijzondere expositie als opening Nationale Molendag

11 mei 2018

Bijzondere kinderen exposeren op 12 mei in een bijzondere molen en openen daarmee Molendag.

→ Lees dit nieuwsbericht
Station Gouda Voorzijde 1

Beperkt treinen van en naar Gouda tijdens Keramiekdagen.

3 mei 2018

Van donderdag 10 tot en met zondag 13 mei rijden er beperkt treinen van en naar Gouda. De NS zet bussen in.

→ Lees dit nieuwsbericht
Nel Oskm

Nel Oskam neemt 5 november afscheid van De Goudse Schouwburg

3 mei 2018

​Nadat zij zich ruim 40 jaar heeft ingezet voor het culturele aanbod in Gouda, neemt Nel Oskam, directeur van De Goudse Schouwburg & Cinema Gouda, officieel afscheid op 5 november 2018.

→ Lees dit nieuwsbericht
Plateel

Plateel rondleiding tijdens Goudse Keramiekdagen

2 mei 2018

In het kader van de Goudse Keramiekdagen organiseert Museum Gouda op 10 mei om 14.00 uur een rondleiding langs de prachtige collectie Gouds Plateel.

→ Lees dit nieuwsbericht

Strips op de Markt – Urbanus-strip speelt hoofdrol in Gouda

30 april 2018

Op zondag 6 mei 2018 vindt voor de twaalfde keer Strips op de Markt plaats. De hoofdgasten van dit jaar zijn Willy Linthout en Steven de Rie die samen de strip Urbanus tekenen. U treft verder vertrouwde onderdelen aan zoals een tentoonstelling, signerende tekenaars, nieuwe stripuitgaven, een veiling, Gouds Stripbier en een reeks aan winkeliers, particuliere handelaren, striporganisaties en uitgeverijen.

→ Lees dit nieuwsbericht
Vvv Stadhuis Avond 3

GOUDA KAASMARKT niet op 26 april en 10 mei / GOUDA CHEESE MARKET - not on 26 April and 10 May

24 april 2018

Let op: donderdag 26 april en op Hemelvaartsdag 10 mei is er geen kaasmarkt.

→ Lees dit nieuwsbericht
Vvv Verzetsmuseum 01

Tijdelijke sluiting van Verzetsmuseum Zuid-Holland in de aanloop naar Project V Gouda

18 april 2018

Om "Project V Gouda" mogelijk te maken is Verzetsmuseum Zuid-Holland van woensdag 19 tot en met vrijdag 27 april tijdelijk gesloten.

→ Lees dit nieuwsbericht
20160616 100157

Nieuwe bestemming oude Weeshuis bekend.

18 april 2018

Het Goudse ondernemersechtpaar Lennart en Sharon van Gastel gaat alle horeca in het voormalige Weeshuis aan de Spieringstraat in Gouda exploiteren.

→ Lees dit nieuwsbericht
Phoebus Foundation

Een nieuwe (recent ontdekte) Pourbus in Museum Gouda

16 april 2018

Museum Gouda voegt een recent ontdekt schilderij toe aan de tentoonstelling Pieter Pourbus. Meester-schilder uit Gouda. Het fraaie portret van een geestelijke is niet eerder aan het publiek getoond en is vanaf 17 april te zien bij de andere portretten.

→ Lees dit nieuwsbericht
Vvv Gouda Op Itb Berlijn 2

Gouda voor 5e keer op rij in Berlijn met eigen stand op grootste reisbeurs ter wereld

19 maart 2018

De ITB vindt plaats van woensdag 7 t/m vrijdag 9 maart en is een van de grootste reisbeurzen ter wereld en kent drie vakdagen voor de reisindustrie.

→ Lees dit nieuwsbericht
2277 Dba522E1193Bbb43103583E0Ad4Fe8D2

Op zoek naar het geheugen van Gouda

19 maart 2018

​Iedereen kent ze wel: die plattegronden en wegenkaarten waar alleen gebouwen, wegen of bruggen in zijn opgenomen.

→ Lees dit nieuwsbericht
Img Contact 2 1024X768

Opening Siroopwafelfabriek Gouda!

8 maart 2018

Op 8 maart a.s. opent de Siroopwafelfabriek van Kamphuisen op de Markt in Gouda.

→ Lees dit nieuwsbericht

De Goudse Schouwburg opnieuw genomineerd voor Theater van het Jaar!

15 december 2017

​De Vereniging Vrije Theater Producenten heeft de genomineerden bekend gemaakt voor de Theater van het Jaar Prijs 2017.

→ Lees dit nieuwsbericht

Het laatste nieuws over Gouda bij Kaarslicht!

11 december 2017

→ Lees dit nieuwsbericht

Nieuw betaalgemak in de Arriva-bussen in Zuid-Holland

27 november 2017

​Vanaf 1 december na 19.00 uur cashloos betalen – pinnen mogelijk in alle bussen

→ Lees dit nieuwsbericht

​Aanmoedigingsprijs voor meest duurzame product gaat naar ‘Groenhartig’ Lisdoddetaartje

10 november 2017

 Standyoghurt van Margriet53 wint verkiezing Groene Hart Streekproduct 2017

→ Lees dit nieuwsbericht

La Cubanita gaat verhuizen

10 november 2017

naar Westhaven

→ Lees dit nieuwsbericht

Het Meest Gastvrije Theater van Nederland

9 oktober 2017

De Goudse Schouwburg mag zig net als vorig jaar het 'Meest Gastvrije Theater van Nederland' noemen

→ Lees dit nieuwsbericht

Stoomtrein niet door Gouda dit weekend

5 oktober 2017

​Helaas kunnen de pendelritten tussen Gouda en het museumstoomdepot dit jaar onverwacht niet doorgaan.

→ Lees dit nieuwsbericht

Laatste Gouds Montmartre afgelast vanwege slechte weersverwachting

12 september 2017

Laatste Gouds Montmartre afgelast vanwege slechte weersverwachting

→ Lees dit nieuwsbericht

Popronde Gouda 2017

11 september 2017

​Op zondag 1 oktober is het tijd voor de tweede editie van Popronde Gouda.

→ Lees dit nieuwsbericht

GOUDA heeft de landelijke primeur met de superselfie

4 september 2017

Laat een kort filmpje van jezelf maken vanaf Sint-Janskerk

→ Lees dit nieuwsbericht

Goudse Geheimen onthuld tijdens Goudse Kaasfeesten

29 augustus 2017

Verhalen van Gouwenaars die vertellen wat Gouda zo bijzonder en uniek maakt.

→ Lees dit nieuwsbericht
De Goudse Eend

​Biercafé De Goudse Eend bij 125 beste cafés van Nederland

20 juli 2017

Biercafé de Goudse Eend heeft zich geplaatste voor de 2e ronde Café Top 100

→ Lees dit nieuwsbericht
Gouda Van Boven 0673

Gouda neemt deel aan het Grootste Museum van Nederland!

15 juni 2017

Met deelname van de Sint-Jan is Gouda vertegenwoordigd in het Grootste Museum van Nederland.

→ Lees dit nieuwsbericht
Vvv Mont Martre 28 Web

Gouds Montmartre op 7 juni geannuleerd wegens weersomstandigheden

6 juni 2017

Helaas heeft de organisatie moeten beslissen om de eerste Montmartre niet door te laten gaan.

→ Lees dit nieuwsbericht
Imag2772 Klein

Rep.26 start met fietsverhuur tijdens de Kaasmarkt

1 juni 2017

Vanaf 1 juni start Rep.26 met fietsverhuur op de Kaasmarkt.

→ Lees dit nieuwsbericht
Itb 2016 Holland Stand

Gouda voor 4e jaar met eigen stand op reisbeurs in Berlijn

22 maart 2017

Gouda was in maart voor de 4e keer met een eigen stand in de Holland stand aanwezig op de reisvakbeurs ITB in Berlijn.

→ Lees dit nieuwsbericht
Zwanenmeer in Gouda

Het Grootste Zwanenmeer ter Wereld komt naar Gouda

22 maart 2017

Op 30 september 2017 is het precies 25 jaar geleden dat het huidige pand van De Goudse Schouwburg werd geopend.

→ Lees dit nieuwsbericht
Welkom in Gouda voorzijde

Nieuwe Welkom in Gouda brochure nog uitgebreider

17 maart 2017

De nieuwe jaarlijkse Welkom in Gouda brochure van VVV Gouda is weer verschenen!

→ Lees dit nieuwsbericht