Deze poldermolen is nog volop in bedrijf. Hij bemaalt de polder Beneden Haastrecht die ongeveer 320 ha groot is.

Deze poldermolen is nog volop in bedrijf. Hij bemaalt de polder Beneden Haastrecht die ongeveer 320 ha groot is.
Getracht wordt de bemaling minimaal 50% met de wind te doen, als dat niet lukt door te weinig of teveel wind, kan een hulpgemaal worden ingezet in de vorm van een elektromotor.