Nederland en water zijn nauw met elkaar verbonden. We vormen een waterrijke natie, waarbij een flink deel van het land op of onder de zeespiegel ligt.

Water is van oudsher zowel onze vriend als onze vijand geweest. Onze vriend, omdat de ligging van Nederland aan zee altijd een bron van handel en dus van welvaart is geweest. Een vijand, omdat diezelfde zee soms ineens een flink stuk van het land terugnam. Onze dijken, polders, de Deltawerken en het IJsselmeer zijn getuigen van onze verbondenheid met het water.


Fietsroute Gouda Malen En Pompen