Navigatie

Landen & Leiders

Oorlog dreigt, wat doen we?

Als een oorlog dreigt, reageert iedereen op zijn eigen manier. De een vlucht, de ander vecht, weer een ander geeft zich over. Dit menselijk gedrag is van alle tijd en we zien het dagelijks in onze huidige wereld.

Wat de vorsten en leiders van de aangevallen landen in WO II deden ziet u in deze tijdelijke tentoonstelling.