Navigatie

Rick Woolderink: Zingeving hervinden.

Lezing het verlies en hervinden van nieuwe waarde en doelen in het leven.

Rick Woolderink: Zingeving hervinden. Lezing het verlies en hervinden van nieuwe waarde en doelen in het leven.

Rick Wooldering spreekt vanuit zijn kennis en ervaring bij het de maatschappelijke opvang van het Leger des Heils. Het Leger des Heils is er voor mensen voor wie het bestaansrecht in onze maatschappij geen vanzelfsprekendheid is. Omdat ze niet mee kunnen komen, of omdat ze in een situatie van gestapelde verliezen terecht komen waardoor ze hun zekerheden en vaardigheden verliezen. Maar binnen het Leger des Heils gaat het ook over bevlogenheid en zingeving. Bevlogenheid van medewerkers die bereid en in staat zijn om te doen wat nodig is om mensen te helpen die het niet meer weten. Zingeving in het samen optrekken naar het hervinden van nieuwe waarde en doelen in het leven.

Rick Woolderink is relatiemanager bij het Leger des Heils, begeleider vrije zelfexpressie en coach. Vanuit zijn zeer diverse werkachtergrond kan hij vanuit verschillende perspectieven kijken naar de wereld.

Docent: Rick Woolderink Gouda, Het Inspiratiehuis, zaterdag 19 januari 2019, 14.00-16.00 uur. Lezing € 12,50. Georganiseerd door Het Kantoor van nu.